• Svojmu dieťaťu najlepšie pomôžete, ak sa zveríte s týmto problémom vášmu detskému  lekárovi.  Detský lekár vám pomôže vyliečiť nočné pocikávanie, alebo odporučí návštevu odborného lekára.

    BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

    Nefrologická ambulancia,
    Nám. L. Svobodu 4, 974 01 Banská Bystrica
    MUDr. Martin Dluholucký
    Tel.: 048/ 472 65 43   
    8.00 – 14.30 (okrem štvrtka) 

    Detská urologická ambulancia
    FNsP F.D. Roosevelta, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
    MUDr. Elena Dobríková
    Tel.: 048/ 4134 341

    Detská nefrologická ambulancia
    Všeobecná nemocnica, Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota
    MUDr. Jana Muranská
    Tel.: 047/ 56 12 547

    Nefrologická detská ambulancia
    NsP Šrobárova 1, 979 01 Rimavská Sobota
    MUDr. Jana Muranská
    Tel.: 047/ 56 12 547

    Nefrologická ambulancia
    NsP Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš
    MUDr. Monika Prosnanová
    Tel.: 057/ 488 91 91

    Psychiatricka ambulacia pre deti a dorast
    VIA SPES s.r.o., Divadelná 4, 960 01 Zvolen
    MUDr. Dagmar Guttenaová
    Tel.: 045/ 54 44 056 

    Nefrologická detská ambulancia
    NsP, Kuzmányho 28, 960 89 Zvolen
    MUDr. Igor Janičina
    Tel.: 045/ 5201 813, 045/ 52 01 812, 045/52 01 813

    Detská nefrologická ambulancia
    Sládkovičova 13, 965 37 Žiar nad Hronom
    MUDr. Eva Rišňovská
    Tel.: 045/ 67 25 009, 045/ 67 09 923

    BRATISLAVSKÝ KRAJ

    Nefrologická ambulancia, DFNsP
    Limbova 1, 833 40 Bratislava (2. poschodie)
    MUDr. Andrea Černianska
    Tel.: 02/ 593 72 856 pondelok
    02/ 593 72 301 – 302 utorok – piatok

    Urocentrum Bratislava s.r.o,
    Vajnorská 40, 832 63 Bratislava
    MUDr. Jozef Dubravický
    Tel.: 02/ 4445 50 55 – v úradných hodinách, fax 02/44455055
    e-mail: urocentrumbratislava@gmail.com
    Pre prípad akútnych stavov: 0904 890 601
    Pondelok, streda 9:00 – 13:00
    Utorok, streda, piatok 15:45 – 19:00
    Po dohode možný aj iný termín mimo úradných hodín.
    Web: www.dubravicky.zzz.sk,www.urocentrum.zzz.sk 

    Urologická ambulancia
    Kristy Bendovej 2, 831 01 Bratislava
    MUDr. Milan Gajdoš, MPH
    Tel.: 0911 254 148 

    Nefrologická ambulacia – NZZ
    Antolská 11, 851 07 Bratislava
    MUDr. Ingrid Klačanská
    Tel.: 02/ 686 725 15 

    Urologická ambulancia DFNsP
    Limbova 1, 833 40 Bratislava
    MUDr. Dana Vávrová
    Tel.: 02/ 593 71 585

    Nefrologická ambulancia Malacky
    Nemocničná a.s., Duklianskych hrdinov 34, 901 01 Malacky
    Doc. MUDr. Veronika Lehotská, CSc.
    Pondelok, Tel.: 034/ 2829724

    Nefrologická ambulancia, 2. Detská klinika LFUK a DFNsP
    Limbová 1, 833 40 Bratislava
    prof. MUDr. László Kovács, DrSc, MPH
    2. poschodie, číslo dverí: 239
    Tel.: 02/ 593 71 562
    pondelok: 14.00 – 16.00 hod.
    utorok: 10.00 – 12.00 hod.

    KOŠICKÝ KRAJ

    Urologická ambulancia
    FNLP, Rastislavova 43, 040 01 Košice
    MUDr. Michal Bača
    Tel.: 055/ 615 28 52 

    Nefrologická ambulancia
    2. KDD, detská poliklinika, FNLP, Trieda SNP 1, 040 11 Košice
    MUDr. Mária Dologová
    Tel.: 055/ 622 11 31 

    Neštátne zdravotnícke zariadenie
    Rooseveltova 18, 040 01 Košice
    MUDr. Zuzana Hauserová
    Tel.: 055/ 622 40 73

    Neštátna urologická ambulancia
    Poliklinika Juh, Rastislavova 45, 040 01 Košice
    MUDr. Pavol Riznič
    Tel.: 055/ 678 59 53 

    Detská psychiatrická ambulancia
    FNLP, Trieda SNP 1, 040 11 Košice
    MUDr. Terézia Rosenbergerová
    Tel.: 055/ 640 22 57
    psychiatria@pobox.sk

    NefroSa s.r.o., nefrologická a pediatrická ambulancia
    Srbská 1, 040 01 Košice
    MUDr. Eva Sádová
    Tel.: 0908 878 279, 055/ 622 07 31
    www.nefrosa.sk

    Urologická ambulancia
    FNLP, Rastislavova 43, 040 01 Košice
    MUDr. Ľubomír Velk
    Tel.: 055/ 615 28 67 

    Urologická ambulancia
    Spišské námestie 3 , 040 12 Košice
    MUDr. Ľubomír Velk
    Tel.: 055/ 615 28 67 
    Pondelok, Streda, Piatok od 15.00 hod

    FN L. Pasteura, urologická klinika, Tr. SNP 1, 041 90 Košice
    MUDr. Zuzana Kurcinová
    Tel.: 055/ 640 36 01, 640 35 89

    Neštátna nefrologická ambulancia
    Špitálska 8, 071 01 Michalovce
    MUDr. Anna Mikulová
    Tel.: 056/ 643 25 46 

    Detské oddelenie Nefrologická ambulancia
    NsP Št.Kukuru, Špitálska 1, 071 01 Michalovce
    MUDr. Danica Ondrušová
    Tel.: 056/ 641 6454
    Tel.: 055 / 640 41 02

    Detská nefrologická ambulancia FMC
    Špitálska 1, 048 01 Rožňava
    MUDr. Eva Lukáčová
    Tel: 058/ 777 12 04

    Nefrologická ambulancia
    Nám. SNP č. 2, 052 01 Spišská Nová Ves
    MUDr. Alena Veselényiová
    Tel.: 053/ 442 12 30 

    Detské oddelenie NsP
    ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov
    Prim. MUDr. Dušan Tomko
    Tel.: 056/ 666 02 66 

    Ambulancia pre deti a dorast, neurológia
    SNP 3818/ 91/ A, 075 01 Trebišov
    MUDr. Mária Szücsová
    Tel.: 056/ 671 62 19

    NITRIANSKY KRAJ

    prim. MUDr. Marta Moravčíková
    Detská nefrologická ambulancia
    Nemocnice s poliklinikami n.o.,Pavlovova 17
    955 01 Nitra

    Neštátna nefrologická ambulancia
    Poliklinika Klokočina, Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra
    MUDr. Tatiana Fajčíková
    Tel.: 037/ 77 30 401 

    Detská psychiatrická ambulancia
    P. Benického 1, 949 01 Nitra
    MUDr. Jana Galvánková 
    Tel.: 037/ 7722039 

    Detská nefrologická ambulancia pri FN Nitra
    Špitálska 9, 949 01 Nitra
    MUDr. Danica Jakubičková
    Tel.: 037/ 6545907

    Nefrologická ambulancia NsP
    Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky
    MUDr. Adriana Kováčová
    Tel.: 035/ 691 2328

    Nefrologická ambulancia – NZZ
    ul. Eötvösa 12, 945 01 Komárno 
    MUDr. Katarína Némethová
    Tel.: 035/ 77 259 73 

    NZZ – detská nefrológia
    ul. SNP 19, 934 01 Levice
    MUDr. Eleonóra Neupauerová
    Tel.: 036/ 63 79 332

    NsP Šaľa, urologická ambulancia
    Nemocničná 1, 927 01 Šaľa
    MUDr. Ondrej Hajdúk
    Tel: 031/ 7730 327
    Pondelok 15:00

    Detská nefrologická ambulancia
    ul. 17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany
    MUDr. Danica Jakubičková
    Tel.: 038/ 5351412, 0903 327 884 

    Neštátna urologická ambulancia – NZZ
    ul.17.novembra 1300, 955 01 Topoľčany 
    MUDr. Roman Molek 
    Tel: 038/ 53 21 558

    Detská poliklinika
    Nemocničná 1, 927 01 Šaľa
    MUDr. Ľuboslav Džugan, SANABO, s.r.o.
    Tel.: 031/ 770 64 41

    PREŠOVSKÝ KRAJ

    Detská nefrologická ambulancia,
    NsP Sv. Jakuba n.o., Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov
    MUDr. Peter Prokopovič
    Tel: 054/ 4788132 Banská Bystrica

    Nefrologická ambulancia
    ul. 1. mája, Poliklinika, 066 01 Humenné
    MUDr. Eva Ivanková
    Tel.: 057/ 77 06 510   
    Streda, Štvrtok, Piatok 9.00 – 14.00

    Detská nefrologická ambulancia
    Huncovská 42, 060 01 Kežmarok
    MUDr. Alena Veselényiová
    Tel.: 052/ 4512191, 052/ 4512170
    Streda 7:00-15:00

    Nefrologická detská ambulancia
    NsP, Zámocká 28, 058 01 Poprad
    MUDr. Jana Popelková
    Tel.: 052/ 71 25 367

    Detská nefrologická ambulancia
    Levočská 18, 080 01 Prešov (4. poschodie)
    MUDr. Zdena Hanudeľová
    Tel.: 051/ 79 42 176

    TOP-PED spol s.r.o. – NZZ nefrologická ambulancia
    Akad. Pavlova 321/10, 091 01 Stropkov
    MUDr. Jana Čobejová
    Tel.: 054/ 742 80 72
    Pondelok, Utorok, Piatok
    www.mojdoktor.sk/cobejova 

    Nefrologická ambulancia, ul. MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník
    MUDr. Jana Čobejová
    Tel.: 054/ 786 02 84
    Štvrtok

    NZZ Pediatrická neurológia
    Hlovíkova 2696, 093 01 Vranov nad Topľou
    MUDr. Anna Balaščáková

    TRENČIANSKY KRAJ

    NsP, Detská nefrologická ambulancia,
    Štúrova 3, 019 01 Ilava
    MUDr. Alena Karasová
    Tel.: 042/ 44 66 999 kl. 222

    Nefrolog. ambulancia pre deti a dorast
    Kpt.Nálepku 11, 915 31 Nové mesto nad Váhom
    MUDr. Ján Bľanda
    Tel: 032/ 7740 443 

    Detská nefrologická ambulancia, NsP Partizánske
    Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske
    prim. MUDr. Margita Cimermanová
    Tel.: 038/ 7473247

    Detská nefrologická ambulancia
    Nemocničná 986, NsP, 017 26 Považská Bystrica 
    MUDr. Elena Bandúrová
    Tel.: 042/ 432 18 55 

    Detská nefrologická ambulancia
    Svätoplukova 96, 071 01 Prievidza
    MUDr. Marianna Strečanská
    Tel.:  046/ 5411602

    Detská nefrologická ambulancia
    Legionárska 58, 911 01 Trenčín
    MUDr. Martin Hrádocký
    Tel.: 032/ 649 11 12

    TRNAVSKÝ KRAJ

    Psychiatrická ambulancia
    NsP, Veľkoblahovská 11, 929 01 Dunajská Streda
    MUDr. Haseeb Daood
    Tel.: 031/ 5571 476 

    Nefrologická ambulancia – NZZ
    Veľkoblahovská 23, 929 01 Dunajská Streda
    MUDr. Nataša Ladzianska
    Tel.: 031/ 55 713 93 

    NsP Sv. Lukáša, urologická ambulancia
    Hodská 38, 924 00 Galanta
    MUDr. Ondrej Hajdúk
    Tel.: 031/ 7833780 Po, Ut, Št

    Urologická ambulancia – NZZ
    Nábrežie A. Hlinku 27, 902 01 Hlohovec 
    MUDr. Miroslav Kuták
    Tel.: 033/ 73 00 371

    Urologická ambulancia
    Winterova ulica, 921 01 Pieštany
    MUDr. Milan Gajdoš MPH
    Tel.: 0905 254 148

    NZZ detská nefrologická ambulancia
    Poliklinika Senica,n.o. ul. Sotinská 1588, 905 01 Senica
    MUDr. Jozef Jankech
    Tel: 034/ 651 30 51

    Detská nefrologická ambulancia
    Korezskova 7, NsP, 909 01 Skalica
    MUDr. Juraj Riška
    Tel: 034/ 6969 487

    FN Trnava, Interné odddelenie prízemie, Nefrologická ambulancia
    A.  Žarnova 11, 917 01 Trnava
    MUDr. Zuzana Nemčeková
    Tel.: 033/ 593 83 23

    ŽILINSKÝ KRAJ

    Pediatrická a detská nefrologická ambulancia
    Zdravotné stredisko Raková 199
    MUDr. Jana Budayová
    Tel: 041/ 4341 069 

    Nefrologická detská ambulancia
    NsP, Nemocničná 1944, 026 01 Dolný Kubín
    MUDr. Alena Majzelová
    Tel.: 043/ 5856 665

    Nefrologická detská ambulancia
    Poliklinika Palučanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš
    MUDr. Iveta Šlepecká
    Tel.: 044/ 5522 441

    Urologická klinika
    MFN Detská urologická ambulancia, Kollárova 2, 036 01 Martin
    MUDr. Kamil Javorka
    Tel.: 043/ 42 03 341 štvrtok 9.00 – 12.00 

    Detská nefrologická ambulancia MFN Klinika detí a dorastu
    Kollárova 2, 036 01 Martin
    MUDr. Magdaléna Antonyová
    Tel.: 043/4203243
    Utorok, Streda, Štvrtok 8.00 – 15.00

    Detská nefrologická ambulancia
    Poliklinika, Červeného kríža 62-30, 029 01 Námestovo
    MUDr. Alena Majzelová
    Tel.: 043 / 586 56 65
    Štvrtok

    Nefrologická ambulancia
    NsP Trstená, Námestie Mieru 549/16, Trstená
    MUDr. Daniela Kubešová
    Tel.: 043/ 5307237 

    Nefrologická ambulancia
    NsP Tvrdošín, Školská 165/2, 027 44 Tvrdošín
    MUDr. Ivona Lendová
    Tel.:  043/ 5322359

    Detská nefrologická ambulancia
    V. Spanyola 43, NsP,  012 07 Žilina
    Primár Juraj Kováčik
    Tel.: 041/ 51 10 814

    Urologická ambulancia, Urologia Orava s.r.o.
    MUDr. Kamil Javorka
    Mieru 549/16, 028 01 Trstená
    Pondelok 9.00 – 12.00

    Urologická ambulancia, Urologia Orava, s.r.o.
    MUDr. Kamil Javorka
    Červeného kríža 62-30, 029 01 Námestovo
    Tel: 043/5522885
    Utorok 9.00 – 12.00

Naša webstránka používa súbory cookies, aby Vám poskytla čo najpohodlnejšie prehliadanie našej webstránky a prispôsobila obsah Vašim záujmom. Vezmite prosím na vedomie, že pokračovaním v jej používaní súhlasíte s používaním cookies na tejto webstránke. Podrobnú Informáciu o používaní cookies ako aj o možnosti odmietnutia alebo obmedzenia ich používania nájdete zde. viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close