• Svojmu dieťaťu najlepšie pomôžete, ak sa zveríte s týmto problémom vášmu detskému  lekárovi.  Detský lekár vám pomôže vyliečiť nočné pocikávanie, alebo odporučí návštevu odborného lekára.

  BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

  Nefrologická ambulancia,
  Nám. L. Svobodu 4, 974 01 Banská Bystrica
  MUDr. Martin Dluholucký
  Tel.: 048/ 472 65 43   
  8.00 – 14.30 (okrem štvrtka) 

  Detská urologická ambulancia
  FNsP F.D. Roosevelta, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
  MUDr. Elena Dobríková
  Tel.: 048/ 4134 341

  Detská nefrologická ambulancia
  Všeobecná nemocnica, Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota
  MUDr. Jana Muranská
  Tel.: 047/ 56 12 547

  Nefrologická detská ambulancia
  NsP Šrobárova 1, 979 01 Rimavská Sobota
  MUDr. Jana Muranská
  Tel.: 047/ 56 12 547

  Nefrologická ambulancia
  NsP Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš
  MUDr. Monika Prosnanová
  Tel.: 057/ 488 91 91

  Psychiatricka ambulacia pre deti a dorast
  VIA SPES s.r.o., Divadelná 4, 960 01 Zvolen
  MUDr. Dagmar Guttenaová
  Tel.: 045/ 54 44 056 

  Nefrologická detská ambulancia
  NsP, Kuzmányho 28, 960 89 Zvolen
  MUDr. Igor Janičina
  Tel.: 045/ 5201 813, 045/ 52 01 812, 045/52 01 813

  Detská nefrologická ambulancia
  Sládkovičova 13, 965 37 Žiar nad Hronom
  MUDr. Eva Rišňovská
  Tel.: 045/ 67 25 009, 045/ 67 09 923

  BRATISLAVSKÝ KRAJ

  Nefrologická ambulancia, DFNsP
  Limbova 1, 833 40 Bratislava (2. poschodie)
  MUDr. Andrea Černianska
  Tel.: 02/ 593 72 856 pondelok
  02/ 593 72 301 – 302 utorok – piatok

  Urocentrum Bratislava s.r.o,
  Vajnorská 40, 832 63 Bratislava
  MUDr. Jozef Dubravický
  Tel.: 02/ 4445 50 55 – v úradných hodinách, fax 02/44455055
  e-mail: urocentrumbratislava@gmail.com
  Pre prípad akútnych stavov: 0904 890 601
  Pondelok, streda 9:00 – 13:00
  Utorok, streda, piatok 15:45 – 19:00
  Po dohode možný aj iný termín mimo úradných hodín.
  Web: www.dubravicky.zzz.sk,www.urocentrum.zzz.sk 

  Urologická ambulancia
  Kristy Bendovej 2, 831 01 Bratislava
  MUDr. Milan Gajdoš, MPH
  Tel.: 0911 254 148 

  Nefrologická ambulacia – NZZ
  Antolská 11, 851 07 Bratislava
  MUDr. Ingrid Klačanská
  Tel.: 02/ 686 725 15 

  Urologická ambulancia DFNsP
  Limbova 1, 833 40 Bratislava
  MUDr. Dana Vávrová
  Tel.: 02/ 593 71 585

  Nefrologická ambulancia Malacky
  Nemocničná a.s., Duklianskych hrdinov 34, 901 01 Malacky
  Doc. MUDr. Veronika Lehotská, CSc.
  Pondelok, Tel.: 034/ 2829724

  Nefrologická ambulancia, 2. Detská klinika LFUK a DFNsP
  Limbová 1, 833 40 Bratislava
  prof. MUDr. László Kovács, DrSc, MPH
  2. poschodie, číslo dverí: 239
  Tel.: 02/ 593 71 562
  pondelok: 14.00 – 16.00 hod.
  utorok: 10.00 – 12.00 hod.

  KOŠICKÝ KRAJ

  Urologická ambulancia
  FNLP, Rastislavova 43, 040 01 Košice
  MUDr. Michal Bača
  Tel.: 055/ 615 28 52 

  Nefrologická ambulancia
  2. KDD, detská poliklinika, FNLP, Trieda SNP 1, 040 11 Košice
  MUDr. Mária Dologová
  Tel.: 055/ 622 11 31 

  Neštátne zdravotnícke zariadenie
  Rooseveltova 18, 040 01 Košice
  MUDr. Zuzana Hauserová
  Tel.: 055/ 622 40 73

  Neštátna urologická ambulancia
  Poliklinika Juh, Rastislavova 45, 040 01 Košice
  MUDr. Pavol Riznič
  Tel.: 055/ 678 59 53 

  Detská psychiatrická ambulancia
  FNLP, Trieda SNP 1, 040 11 Košice
  MUDr. Terézia Rosenbergerová
  Tel.: 055/ 640 22 57
  psychiatria@pobox.sk

  NefroSa s.r.o., nefrologická a pediatrická ambulancia
  Srbská 1, 040 01 Košice
  MUDr. Eva Sádová
  Tel.: 0908 878 279, 055/ 622 07 31
  www.nefrosa.sk

  Urologická ambulancia
  FNLP, Rastislavova 43, 040 01 Košice
  MUDr. Ľubomír Velk
  Tel.: 055/ 615 28 67 

  Urologická ambulancia
  Spišské námestie 3 , 040 12 Košice
  MUDr. Ľubomír Velk
  Tel.: 055/ 615 28 67 
  Pondelok, Streda, Piatok od 15.00 hod

  FN L. Pasteura, urologická klinika, Tr. SNP 1, 041 90 Košice
  MUDr. Zuzana Kurcinová
  Tel.: 055/ 640 36 01, 640 35 89

  Neštátna nefrologická ambulancia
  Špitálska 8, 071 01 Michalovce
  MUDr. Anna Mikulová
  Tel.: 056/ 643 25 46 

  Detské oddelenie Nefrologická ambulancia
  NsP Št.Kukuru, Špitálska 1, 071 01 Michalovce
  MUDr. Danica Ondrušová
  Tel.: 056/ 641 6454
  Tel.: 055 / 640 41 02

  Detská nefrologická ambulancia FMC
  Špitálska 1, 048 01 Rožňava
  MUDr. Eva Lukáčová
  Tel: 058/ 777 12 04

  Nefrologická ambulancia
  Nám. SNP č. 2, 052 01 Spišská Nová Ves
  MUDr. Alena Veselényiová
  Tel.: 053/ 442 12 30 

  Detské oddelenie NsP
  ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov
  Prim. MUDr. Dušan Tomko
  Tel.: 056/ 666 02 66 

  Ambulancia pre deti a dorast, neurológia
  SNP 3818/ 91/ A, 075 01 Trebišov
  MUDr. Mária Szücsová
  Tel.: 056/ 671 62 19

  NITRIANSKY KRAJ

  prim. MUDr. Marta Moravčíková
  Detská nefrologická ambulancia
  Nemocnice s poliklinikami n.o.,Pavlovova 17
  955 01 Nitra

  Neštátna nefrologická ambulancia
  Poliklinika Klokočina, Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra
  MUDr. Tatiana Fajčíková
  Tel.: 037/ 77 30 401 

  Detská psychiatrická ambulancia
  P. Benického 1, 949 01 Nitra
  MUDr. Jana Galvánková 
  Tel.: 037/ 7722039 

  Detská nefrologická ambulancia pri FN Nitra
  Špitálska 9, 949 01 Nitra
  MUDr. Danica Jakubičková
  Tel.: 037/ 6545907

  Nefrologická ambulancia NsP
  Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky
  MUDr. Adriana Kováčová
  Tel.: 035/ 691 2328

  Nefrologická ambulancia – NZZ
  ul. Eötvösa 12, 945 01 Komárno 
  MUDr. Katarína Némethová
  Tel.: 035/ 77 259 73 

  NZZ – detská nefrológia
  ul. SNP 19, 934 01 Levice
  MUDr. Eleonóra Neupauerová
  Tel.: 036/ 63 79 332

  NsP Šaľa, urologická ambulancia
  Nemocničná 1, 927 01 Šaľa
  MUDr. Ondrej Hajdúk
  Tel: 031/ 7730 327
  Pondelok 15:00

  Detská nefrologická ambulancia
  ul. 17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany
  MUDr. Danica Jakubičková
  Tel.: 038/ 5351412, 0903 327 884 

  Neštátna urologická ambulancia – NZZ
  ul.17.novembra 1300, 955 01 Topoľčany 
  MUDr. Roman Molek 
  Tel: 038/ 53 21 558

  Detská poliklinika
  Nemocničná 1, 927 01 Šaľa
  MUDr. Ľuboslav Džugan, SANABO, s.r.o.
  Tel.: 031/ 770 64 41

  PREŠOVSKÝ KRAJ

  Detská nefrologická ambulancia,
  NsP Sv. Jakuba n.o., Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov
  MUDr. Peter Prokopovič
  Tel: 054/ 4788132 Banská Bystrica

  Nefrologická ambulancia
  ul. 1. mája, Poliklinika, 066 01 Humenné
  MUDr. Eva Ivanková
  Tel.: 057/ 77 06 510   
  Streda, Štvrtok, Piatok 9.00 – 14.00

  Detská nefrologická ambulancia
  Huncovská 42, 060 01 Kežmarok
  MUDr. Alena Veselényiová
  Tel.: 052/ 4512191, 052/ 4512170
  Streda 7:00-15:00

  Nefrologická detská ambulancia
  NsP, Zámocká 28, 058 01 Poprad
  MUDr. Jana Popelková
  Tel.: 052/ 71 25 367

  Detská nefrologická ambulancia
  Levočská 18, 080 01 Prešov (4. poschodie)
  MUDr. Zdena Hanudeľová
  Tel.: 051/ 79 42 176

  TOP-PED spol s.r.o. – NZZ nefrologická ambulancia
  Akad. Pavlova 321/10, 091 01 Stropkov
  MUDr. Jana Čobejová
  Tel.: 054/ 742 80 72
  Pondelok, Utorok, Piatok
  www.mojdoktor.sk/cobejova 

  Nefrologická ambulancia, ul. MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník
  MUDr. Jana Čobejová
  Tel.: 054/ 786 02 84
  Štvrtok

  NZZ Pediatrická neurológia
  Hlovíkova 2696, 093 01 Vranov nad Topľou
  MUDr. Anna Balaščáková

  TRENČIANSKY KRAJ

  NsP, Detská nefrologická ambulancia,
  Štúrova 3, 019 01 Ilava
  MUDr. Alena Karasová
  Tel.: 042/ 44 66 999 kl. 222

  Nefrolog. ambulancia pre deti a dorast
  Kpt.Nálepku 11, 915 31 Nové mesto nad Váhom
  MUDr. Ján Bľanda
  Tel: 032/ 7740 443 

  Detská nefrologická ambulancia, NsP Partizánske
  Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske
  prim. MUDr. Margita Cimermanová
  Tel.: 038/ 7473247

  Detská nefrologická ambulancia
  Nemocničná 986, NsP, 017 26 Považská Bystrica 
  MUDr. Elena Bandúrová
  Tel.: 042/ 432 18 55 

  Detská nefrologická ambulancia
  Svätoplukova 96, 071 01 Prievidza
  MUDr. Marianna Strečanská
  Tel.:  046/ 5411602

  Detská nefrologická ambulancia
  Legionárska 58, 911 01 Trenčín
  MUDr. Martin Hrádocký
  Tel.: 032/ 649 11 12

  TRNAVSKÝ KRAJ

  Psychiatrická ambulancia
  NsP, Veľkoblahovská 11, 929 01 Dunajská Streda
  MUDr. Haseeb Daood
  Tel.: 031/ 5571 476 

  Nefrologická ambulancia – NZZ
  Veľkoblahovská 23, 929 01 Dunajská Streda
  MUDr. Nataša Ladzianska
  Tel.: 031/ 55 713 93 

  NsP Sv. Lukáša, urologická ambulancia
  Hodská 38, 924 00 Galanta
  MUDr. Ondrej Hajdúk
  Tel.: 031/ 7833780 Po, Ut, Št

  Urologická ambulancia – NZZ
  Nábrežie A. Hlinku 27, 902 01 Hlohovec 
  MUDr. Miroslav Kuták
  Tel.: 033/ 73 00 371

  Urologická ambulancia
  Winterova ulica, 921 01 Pieštany
  MUDr. Milan Gajdoš MPH
  Tel.: 0905 254 148

  NZZ detská nefrologická ambulancia
  Poliklinika Senica,n.o. ul. Sotinská 1588, 905 01 Senica
  MUDr. Jozef Jankech
  Tel: 034/ 651 30 51

  Detská nefrologická ambulancia
  Korezskova 7, NsP, 909 01 Skalica
  MUDr. Juraj Riška
  Tel: 034/ 6969 487

  FN Trnava, Interné odddelenie prízemie, Nefrologická ambulancia
  A.  Žarnova 11, 917 01 Trnava
  MUDr. Zuzana Nemčeková
  Tel.: 033/ 593 83 23

  ŽILINSKÝ KRAJ

  Pediatrická a detská nefrologická ambulancia
  Zdravotné stredisko Raková 199
  MUDr. Jana Budayová
  Tel: 041/ 4341 069 

  Nefrologická detská ambulancia
  NsP, Nemocničná 1944, 026 01 Dolný Kubín
  MUDr. Alena Majzelová
  Tel.: 043/ 5856 665

  Nefrologická detská ambulancia
  Poliklinika Palučanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš
  MUDr. Iveta Šlepecká
  Tel.: 044/ 5522 441

  Urologická klinika
  MFN Detská urologická ambulancia, Kollárova 2, 036 01 Martin
  MUDr. Kamil Javorka
  Tel.: 043/ 42 03 341 štvrtok 9.00 – 12.00 

  Detská nefrologická ambulancia MFN Klinika detí a dorastu
  Kollárova 2, 036 01 Martin
  MUDr. Magdaléna Antonyová
  Tel.: 043/4203243
  Utorok, Streda, Štvrtok 8.00 – 15.00

  Detská nefrologická ambulancia
  Poliklinika, Červeného kríža 62-30, 029 01 Námestovo
  MUDr. Alena Majzelová
  Tel.: 043 / 586 56 65
  Štvrtok

  Nefrologická ambulancia
  NsP Trstená, Námestie Mieru 549/16, Trstená
  MUDr. Daniela Kubešová
  Tel.: 043/ 5307237 

  Nefrologická ambulancia
  NsP Tvrdošín, Školská 165/2, 027 44 Tvrdošín
  MUDr. Ivona Lendová
  Tel.:  043/ 5322359

  Detská nefrologická ambulancia
  V. Spanyola 43, NsP,  012 07 Žilina
  Primár Juraj Kováčik
  Tel.: 041/ 51 10 814

  Urologická ambulancia, Urologia Orava s.r.o.
  MUDr. Kamil Javorka
  Mieru 549/16, 028 01 Trstená
  Pondelok 9.00 – 12.00

  Urologická ambulancia, Urologia Orava, s.r.o.
  MUDr. Kamil Javorka
  Červeného kríža 62-30, 029 01 Námestovo
  Tel: 043/5522885
  Utorok 9.00 – 12.00

Naša webstránka používa súbory cookies, aby Vám poskytla čo najpohodlnejšie prehliadanie našej webstránky a prispôsobila obsah Vašim záujmom. Vezmite prosím na vedomie, že pokračovaním v jej používaní súhlasíte s používaním cookies na tejto webstránke. Podrobnú Informáciu o používaní cookies ako aj o možnosti odmietnutia alebo obmedzenia ich používania nájdete zde. viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close